Tất cả sản phẩm

Tổng cộng có 14 sản phẩm

Lưới Danh sách

BT40X2L

Liên hệ

Chi tiết

BT27VX4

Liên hệ

Chi tiết

BT33VX4

Liên hệ

Chi tiết

Lõi Biến Thế Xuyến (Lõi thép Silic)

Lõi thép Silic dạng xuyến dùng cho các loại biến thế cao cấp ít nhiễu, độ tỗn hao thấp và tỉ lệ công suất / kích thước cao nhất.
Liên hệ

Chi tiết

Biến Thế Nguồn Ampli 750W

Biến Thế Nguồn thông dụng dùng cho Ampli công suất 350W
Liên hệ

Chi tiết