Lõi Sắt Từ cho Biến Áp 75K-25KW

      Công ty Thủy Hoàng nhận cung cấp các loại lõi sắt từ nhập từ Mỹ, Châu Âu đề sản xuất các loại Biến Áp lớn 75KW-50KW-37.5KW-25KW. 

Liên hệ: Anh Cường 0903805505

Máy Biến Thế 1Máy Biến Thế 2Máy Biến Thế 3Máy Biến Thế 4Lõi Sắt Từ để sản xuất Biến Thế 1Lõi Sắt Từ để sản xuất Biến Thế 2

Tổng cộng có 0 sản phẩm

Lưới Danh sách